• Botana Surtida 12/3 Oz
 • Botana Surtida 12/4 Oz
 • Charritos Fritos 12/1.25 Oz
 • Charritos Fritos 25/6 Oz
 • Cacahuate Enchilado 12/3 Oz
 • Cacahuate Enchilado 12/4 Oz
 • Cacahuate Enchilado Tubo 25 Pz
 • Cacahuate Garapinado 12/3 Oz
 • Cacahuate Garapinado 12/4 Oz
 • Cacahuate Garapinado Tubo 25 Pz
 • Cacahuate Japones 12/2 Oz
 • Cacahuate Japones 12/4 Oz
 • Cacahuate Salado 12/3 Oz
 • Cacahuate Salado 12/4 Oz
 • Cacahuate Salado Tubo 25 Pz
 • Garbanzo Enchilado 12/2 Oz
 • Garbanzo Enchilado 12/3 Oz
 • Habas Con Chile Y Limon 12/2 Oz
 • Habas Con Chile Y Limon 12/3 Oz
 • Mexican Pepitas 12/2 Oz
 • Papitas Caseras 12/3 Oz
 • Papitas Caseras 12/4 Oz
 • Papitas Caseras Hot 12/3 Oz
 • Papitas Caseras Hot 12/4 Oz
 • Pepitas Saladas 12/2 Oz
 • Pepitas Saladas 12/3 Oz
 • Pepitas Saladas Tubo 25/Pz
 • Almendras 12/2 Oz
 • Coconut Sweet 12/3 Oz
 • Grajea 12/3 Oz
 • Gummy Bears 12/3 Oz
 • Gummy Peaches 12/3 Oz
 • Half Pecan 12/2 Oz
 • Half Pecan 12/3 Oz
 • Mango Slices 12/2 Oz
 • Natural Pistachios 12/2 Oz
 • Natural Pistachios 12/3 Oz
 • Pasas/Rasins 12/3 Oz
 • Tarugos Con Chile 12/3 Oz
 • Tarugos Sweet 12/3 Oz
 • Botana Surtida 12/2 Oz
 • Cacahuate Chile y Limon 12/2 Oz
 • Churritos Sal Y Limon 12/1.25Oz
 • Ciruela Pasa (Prunes) 12/3 Oz
 • Habas Chile Y Limon 12/3 Oz

ABOUT US

 

MARI'S PRODUCTS, INC.

 

2266 S. Blue Island Ave.

Chicago, IL 60608

Ph. (773) 254-3351

MARI'S PRODUCTS, INC.

 

2203 W 21 St.

Chicago, IL 60608

Ph. (773) 254-3351

NEWSLETTER

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.